Friday, 10/07/2020 - 13:50|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Thần Sa

DANH SÁCH

Phân công nhiệm vụ cho CB,GV,NV trong đợt học sinh tạm nghỉ học phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rut Corona 
TRƯỜNG MẦM NON  THẦN SA  
DANH SÁCH
Phân công nhiệm vụ cho CB,GV,NV trong đợt học sinh tạm nghỉ học phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rut Corona 
( Kéo theo QĐ số 12/QĐ-MNTS, ngày 16/02/2020 của Trường Mầm non Thần Sa)
TTHọ và tênChức vụNhiệm vụGhi chú
1Nguyễn Thị HuyềnHTPhụ trách chung, nắm bắt thông tin, triển khai đến CBGVBV. Chịu trách nhiệm trước các cơ quan về tinhg hình dịch bệnh trong nhà trường 
2Ma Thị HoanPHTHàng ngày tổng hợp báo cao thông tin dịch bệnh trong nhà trường báo các cấp trên. Thực hiện trực trường theo lịch phân công. 
3Dương Thị XứngPHTHàng ngày hướng dẫn các nội dung tuyên truyền đến CBGVNV trong nhà trường. Thực hiện lịch trực trường theo lịch được phân công.  Phối hợp với Trạm Y tế xã phun thuốc khử trùng tại đơn vị. 
4Ma Thị Giáp HiềnGVThực hiện  trực trường theo lịch được  phân công. Hàng ngày vệ sinh trường, lớp, đồ dùng, đồ chơi của trẻ. Nắm bắt thông tin từ phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ tại lớp Mẫu giáo 5 tuổi Tân Kim báo cáo về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của nhà trường. Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh lớp MG 5 tuổi Tân kim về tình hình dịch bệnh, cách chăm sóc sức khỏe trẻ khi trẻ nghỉ tại nhà. 
5Ngô Văn ThànhNV Y tếĐề xuất các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Hướng dẫn CBGVNV cách khử trùng bằng các dung dịch sát khuẩn. Chuẩn bị các vật tư Y tế cần dùng trong phòng chống dịch bệnh. Hàng ngày theo dõi, tổng hợp sức khỏe học sinh, CBGVNV trong nhà trường. 
6Ma Thị NiênGiáo viên Thực hiện  trực trường theo lịch được  phân công. Hàng ngày vệ sinh trường, lớp, đồ dùng, đồ chơi của trẻ. Nắm bắt thông tin từ phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ tại lớp Mẫu giáo  tuổi Trung Sơn,báo cáo về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của nhà trường. Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh lớp MG 5 tuổi Trung Sơn về tình hình dịch bệnh, cách chăm sóc sức khỏe trẻ khi trẻ nghỉ tại nhà. Hỗ trợ phun thuốc khử trùng tại lớp MG 5T Trung Sơn 
7Lê Thị ChuyênGiáo viên Thực hiện  trực trường theo lịch được  phân công. Hàng ngày vệ sinh trường, lớp, đồ dùng, đồ chơi của trẻ. Nắm bắt thông tin từ phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ tại lớp Mẫu giáo 5 tuổi Trung Sơn,báo cáo về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của nhà trường. Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh lớp MG 5 tuổi Trung Sơn về tình hình dịch bệnh, cách chăm sóc sức khỏe trẻ khi trẻ nghỉ tại nhà. Hỗ trợ phun thuốc khử trùng tại lớp MG 5T Trung Sơn 
8Hà Thị NhungGiáo viên Thực hiện  trực trường theo lịch được  phân công. Hàng ngày vệ sinh trường, lớp, đồ dùng, đồ chơi của trẻ. Nắm bắt thông tin từ phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ tại lớp Mẫu giáo 4 tuổi Trung Sơn,báo cáo về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của nhà trường. Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh lớp MG 4 tuổi Trung Sơn về tình hình dịch bệnh, cách chăm sóc sức khỏe trẻ khi trẻ nghỉ tại nhà. Hỗ trợ phun thuốc khử trùng tại lớp MG 4T Trung Sơn 
9Nông Thị ThùyGiáo viên Thực hiện  trực trường theo lịch được  phân công. Hàng ngày vệ sinh trường, lớp, đồ dùng, đồ chơi của trẻ. Nắm bắt thông tin từ phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ tại lớp Mẫu giáo 3 tuổi Trung Sơn,báo cáo về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của nhà trường. Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh lớp MG 3 tuổi Trung Sơn về tình hình dịch bệnh, cách chăm sóc sức khỏe trẻ khi trẻ nghỉ tại nhà. Hỗ trợ phun thuốc khử trùng tại lớp MG 3T Trung Sơn 
10Lý Thị LinhGiáo viên Thực hiện  trực trường theo lịch được  phân công. Hàng ngày vệ sinh trường, lớp, đồ dùng, đồ chơi của trẻ. Nắm bắt thông tin từ phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ tại lớp Mẫu giáo 3 tuổi Trung Sơn,báo cáo về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của nhà trường. Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh lớp MG 3 tuổi Trung Sơn về tình hình dịch bệnh, cách chăm sóc sức khỏe trẻ khi trẻ nghỉ tại nhà. Hỗ trợ phun thuốc khử trùng tại lớp MG 3T Trung Sơn 
11Nguyễn Thị Kiều TrangGiáo viên Thực hiện  trực trường theo lịch được  phân công. Hàng ngày vệ sinh trường, lớp, đồ dùng, đồ chơi của trẻ. Nắm bắt thông tin từ phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ tại lớp Mẫu giáo 4 tuổi Trung Sơn,báo cáo về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của nhà trường. Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh lớp MG 4 tuổi Trung Sơn về tình hình dịch bệnh, cách chăm sóc sức khỏe trẻ khi trẻ nghỉ tại nhà. Hỗ trợ phun thuốc khử trùng tại lớp MG 4T Trung Sơn 
12Hoàng Thị Dung Thực hiện  trực trường theo lịch được  phân công. Hàng ngày vệ sinh trường, lớp, đồ dùng, đồ chơi của trẻ. Nắm bắt thông tin từ phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ tại lớp Nhà trẻ Trung Sơn, báo cáo về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của nhà trường. Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh lớp Nhà trẻ Trung Sơn về tình hình dịch bệnh, cách chăm sóc sức khỏe trẻ khi trẻ nghỉ tại nhà. Hỗ trợ phun thuốc  khử trùng tại lớp Nhà trẻ Trung Sơn 
13Triệu Thị Thảo Thực hiện  trực trường theo lịch được  phân công. Hàng ngày vệ sinh trường, lớp, đồ dùng, đồ chơi của trẻ. Nắm bắt thông tin từ phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ tại lớp Nhà trẻ Trung Sơn, báo cáo về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của nhà trường. Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh lớp Nhà trẻ Trung Sơn về tình hình dịch bệnh, cách chăm sóc sức khỏe trẻ khi trẻ nghỉ tại nhà. Hỗ trợ phun thuốc  khử trùng tại lớp Nhà trẻ Trung Sơn 
14Lê Thị HèCô nuôiThực hiện trực trường theo lịch được phân công. Hàng ngày vệ sinh đồ dùng, dụng cụ bếp ăn điểm trường chính. Hỗ trợ phun thuốc khử trùng tại bếp ăn điểm trường chính. 
15Triệu Thị ThanhGiáo viên Thực hiện  trực trường theo lịch được  phân công. Hàng ngày vệ sinh trường, lớp, đồ dùng, đồ chơi của trẻ. Nắm bắt thông tin từ phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ tại lớp Nhà trẻ Hạ Sơn, báo cáo về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của nhà trường. Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh lớp Nhà trẻ Hạ Sơn về tình hình dịch bệnh, cách chăm sóc sức khỏe trẻ khi trẻ nghỉ tại nhà. Hỗ trợ cán bộ Y tế đến phun thuốc  khử trùng tại lớp Nhà trẻ Hạ Sơn 
16Nguyễn Thanh ThủyGiáo viên Thực hiện  trực trường theo lịch được  phân công. Hàng ngày vệ sinh trường, lớp, đồ dùng, đồ chơi của trẻ. Nắm bắt thông tin từ phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ tại lớp MG 5 tuổi Hạ Sơn, báo cáo về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của nhà trường. Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh lớp MG 5 tuổi Hạ Sơn về tình hình dịch bệnh, cách chăm sóc sức khỏe trẻ khi trẻ nghỉ tại nhà. Hỗ trợ c phun thuốc  khử trùng tại lớp Mẫu giáo 5T Hạ Sơn 
17Lê Thị HườngGiáo viên Thực hiện  trực trường theo lịch được  phân công. Hàng ngày vệ sinh trường, lớp, đồ dùng, đồ chơi của trẻ. Nắm bắt thông tin từ phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ tại lớp MG 5 tuổi Hạ Sơn, báo cáo về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của nhà trường. Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh lớp MG 5 tuổi Hạ Sơn về tình hình dịch bệnh, cách chăm sóc sức khỏe trẻ khi trẻ nghỉ tại nhà. Hỗ trợ c phun thuốc  khử trùng tại lớp Mẫu giáo 5T Hạ Sơn 
18Chu Thị HươngGiáo viên Thực hiện  trực trường theo lịch được  phân công. Hàng ngày vệ sinh trường, lớp, đồ dùng, đồ chơi của trẻ. Nắm bắt thông tin từ phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ tại lớp MG 3 tuổi Hạ Sơn, báo cáo về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của nhà trường. Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh lớp MG 3 tuổi Hạ Sơn về tình hình dịch bệnh, cách chăm sóc sức khỏe trẻ khi trẻ nghỉ tại nhà. Hỗ trợ c phun thuốc  khử trùng tại lớp Mẫu giáo 3T Hạ Sơn 
19Dương Thị Thanh XuânCô nuôiThực hiện trực trường theo lịch được phân công. Hàng ngày vệ sinh đồ dùng, dụng cụ bếp ăn điểm trường Hạ Sơn. Hỗ trợ phun thuốc khử trùng tại bếp ăn điểm trường Hạ Sơn. 
20Nguyễn Thị PhượngGiáo viên Thực hiện  trực trường theo lịch được  phân công. Hàng ngày vệ sinh trường, lớp, đồ dùng, đồ chơi của trẻ. Nắm bắt thông tin từ phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ tại lớp MG 4 tuổi Xuyên Sơn, báo cáo về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của nhà trường. Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh lớp MG 4 tuổi Xuyên Sơn về tình hình dịch bệnh, cách chăm sóc sức khỏe trẻ khi trẻ nghỉ tại nhà. Hỗ trợ c phun thuốc  khử trùng tại lớp Mẫu giáo 5T Xuyên Sơn 
21Hoàng Thị HiềnGiáo viên Thực hiện  trực trường theo lịch được  phân công. Hàng ngày vệ sinh trường, lớp, đồ dùng, đồ chơi của trẻ. Nắm bắt thông tin từ phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ tại lớp MG 4 tuổi Xuyên Sơn, báo cáo về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của nhà trường. Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh lớp MG 4 tuổi Xuyên Sơn về tình hình dịch bệnh, cách chăm sóc sức khỏe trẻ khi trẻ nghỉ tại nhà. Hỗ trợ c phun thuốc  khử trùng tại lớp Mẫu giáo 5T Xuyên Sơn 
22Nông Thị HoaCô nuôiThực hiện trực trường theo lịch được phân công. Hàng ngày vệ sinh đồ dùng, dụng cụ bếp ăn điểm trường Xuyên Sơn.  
23Lê Thị LịchGiáo viên Thực hiện  trực trường theo lịch được  phân công. Hàng ngày vệ sinh trường, lớp, đồ dùng, đồ chơi của trẻ. Nắm bắt thông tin từ phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ tại lớp Nhà trẻ Tân kim, báo cáo về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của nhà trường. Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh lớp Nhà trẻ Tân Kimvề tình hình dịch bệnh, cách chăm sóc sức khỏe trẻ khi trẻ nghỉ tại nhà. Hỗ trợ phun thuốc  khử trùng tại lớp Nhà trẻ Tân Kim. 
24Ma Thị Giáp HiềnGiáo viên Thực hiện  trực trường theo lịch được  phân công. Hàng ngày vệ sinh trường, lớp, đồ dùng, đồ chơi của trẻ. Nắm bắt thông tin từ phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ tại lớp MG 5 tuổi Tân kim, báo cáo về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của nhà trường. Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh lớp MG 5 tuổi TK về tình hình dịch bệnh, cách chăm sóc sức khỏe trẻ khi trẻ nghỉ tại nhà. Hỗ trợ cán bộ Y tế đến phun thuốc  khử trùng tại lớp Mẫu giáo 5T Tân Kim. 
25Lê Thị TrangGiáo viên Thực hiện  trực trường theo lịch được  phân công. Hàng ngày vệ sinh trường, lớp, đồ dùng, đồ chơi của trẻ. Nắm bắt thông tin từ phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ tại lớp MG 5 tuổi Tân kim, báo cáo về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của nhà trường. Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh lớp MG 5 tuổi TK về tình hình dịch bệnh, cách chăm sóc sức khỏe trẻ khi trẻ nghỉ tại nhà. Hỗ trợ cán bộ Y tế đến phun thuốc  khử trùng tại lớp Mẫu giáo 5T Tân Kim. 
26Trần Thị ThanhCô nuôiThực hiện trực trường theo lịch được phân công. Hàng ngày vệ sinh đồ dùng, dụng cụ bếp ăn điểm trường Hạ Sơn. Hỗ trợ phun thuốc khử trùng tại bếp ăn điểm trường Tân Kim. 
27Hoàng Thị Hồng AnhGiáo viên Thực hiện  trực trường theo lịch được  phân công. Hàng ngày vệ sinh trường, lớp, đồ dùng, đồ chơi của trẻ. Nắm bắt thông tin từ phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ tại lớp MG 4 tuổi Thượng Kim, báo cáo về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của nhà trường. Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh lớp MG 4 tuổi Thượng Kim về tình hình dịch bệnh, cách chăm sóc sức khỏe trẻ khi trẻ nghỉ tại nhà. Hỗ trợ cán bộ Y tế đến phun thuốc  khử trùng tại lớp Mẫu giáo 4T Thượng Kim. 
28Trần Thị ÍtGiáo viên Thực hiện  trực trường theo lịch được  phân công. Hàng ngày vệ sinh trường, lớp, đồ dùng, đồ chơi của trẻ. Nắm bắt thông tin từ phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ tại lớp MG 4 tuổi Ngọc Sơn I, báo cáo về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của nhà trường. Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh lớp MG 4 tuổi Ngọc Sơn I về tình hình dịch bệnh, cách chăm sóc sức khỏe trẻ khi trẻ nghỉ tại nhà. Hỗ trợ cán bộ Y tế đến phun thuốc  khử trùng tại lớp Mẫu giáo 4 tuổi Ngọc Sơn I 
29Lươờng Thị NgânGiáo viên Thực hiện  trực trường theo lịch được  phân công. Hàng ngày vệ sinh trường, lớp, đồ dùng, đồ chơi của trẻ. Nắm bắt thông tin từ phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ tại lớp MG 4 tuổi Ngọc Sơn I, báo cáo về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của nhà trường. Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh lớp MG 4 tuổi Ngọc Sơn I về tình hình dịch bệnh, cách chăm sóc sức khỏe trẻ khi trẻ nghỉ tại nhà. Hỗ trợ cán bộ Y tế đến phun thuốc  khử trùng tại lớp Mẫu giáo 4 tuổi Ngọc Sơn I 
30Lê Thị HươngCô nuôiThực hiện trực trường theo lịch được phân công. Hàng ngày vệ sinh đồ dùng, dụng cụ bếp ăn điểm trường Ngọc Sơn I. Hỗ trợ phun thuốc khử trùng tại bếp ăn điểm trường NSI. 
31Tạ Văn mườiNV Kế toánThực hiện trực trường, nhiệm vụ của nhân viên kế toán 
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 2
Tháng 07 : 105
Năm 2020 : 2.347